Aanvraag educatieve keuzedag


Op obs Stedeke proberen we een rijke leeromgeving te creëren voor uw kind. Maar de leeromgeving van een kind is breder dan de school. Veel proberen we op al school te organiseren, onder andere door activiteiten in Diepenheim of door deel te nemen aan Europese projecten. Toch zijn er leermogelijkheden buiten school die we niet binnen de school kunnen bieden.
De educatieve keuzedag kan veel meer mogelijkheden geven om te helpen de talenten van uw kind te ontwikkelen. Daarom willen we u als ouder de mogelijkheid geven om samen met uw kind zijn of haar horizon te verbreden.

Met het invullen van dit formulier, kunt u een aanvraag doen voor een educatieve keuzedag.
U kunt per kind, 2 keer per schooljaar een dag verlof aanvragen voor een educatieve activiteit.  De aanvraag wordt vooraf beoordeeld door de directie. Na de keuzedag moet het kind kort iets vertellen/presenteren over wat het gedaan heeft.

Het educatieve verlof is nadrukkelijk niet bedoeld voor het verlengen van reguliere vakanties of vrije dagen.
* Verplichte velden