Leerlingenraad


Op OBS Stedeke werken wij met een leerlingenraad. Acht leerlingen uit groep 3 t/m 8 zijn gekozen om haar of zijn groep in de raad te vertegenwoordigen. Juf Greetje Steffens zit als adviseur in de leerlingenraad. Daarbij wordt zij ondersteund door een leerling uit groep 8 (voorzitter) en een leerling uit groep 7 (notulist). 
Er wordt zo'n keer of vier per jaar vergaderd over onderwerpen die de leerlingen zelf aandragen. Het vergaderen vindt plaats onder schooltijd. De kinderen denken zo mee over het verbeteren van het onderwijs binnen de school.  Zo hebben zij ervoor gezorgd dat er een volleybalveld is toegevoegd aan het schoolplein en maakten zij zich hard voor een rookvrije ingang bij de sportzaal.