Vragen

Heeft u een vraag die iets met school te maken heeft, dan kunt u die op verschillende plaatsen stellen.
Maar wat vraagt u nu bij wie?

Het startpunt is in principe altijd de leerkracht van uw kind. Wanneer u er niet uitkomt met de leerkracht kunt u met uw vraag naar de locatiedirecteur gaan. Als u er met de directeur ook niet uitkomt, dan zijn er twee mogelijkheden:
 
 

OuderRaad (OR)

Voor vragen over activiteiten op school, zoals sinterklaas, thema-avonden, contactavonden, etc.
 

MedezeggenschapsRaad (MR)

Voor vragen over de organisatie van de school, het lesrooster, de lesmethoden, inrichting van het onderwijs, etc.
 
Leeft uw vraag bij meerdere ouders en is de vraag algemeen (dus niet specifiek voor één bepaalde klas), dan is het startpunt in principe de locatiedirecteur . Is dit niet mogelijk, dan kunt u zich richten tot de OR of de MR.
Hierboven is aangegeven welke onderwerpen bij de OR thuis horen en welke bij de MR.
In de schoolgids is aangegeven wie er in de OR en de MR zitten. Deze personen kunt u altijd bellen of aanspreken. Daarnaast kunt u een mailtje sturen naar de algemene mailadressen:

-   mr.obsstedeke@opohvt.nl
-   or.obsstedeke@opohvt.nl