Visie van de school

Obs Stedeke, worden wie je écht bent!

Wij geloven niet in gemiddeldes of één beste manier.
Wij willen elke dag weer samen met de kinderen de route bepalen. Dát is voor ons onderwijs.
Alleen met onvoorwaardelijk vertrouwen kan een kind zich echt ontwikkelen.
Wij geven niet op, we zijn echte doorzetters.
Je écht ontwikkelen kan alleen als je de ruimte krijgt. Met je eigen karakter en mogelijkheden, je weg vinden.
 

Missie obs Stedeke

-   Doorzetten, opnieuw beginnen en succes ervaren.
 

Leerlingbelofte obs Stedeke

-   Samen zetten we door en leren we nieuwe dingen.
-   Samen zetten we door, ook als het even niet lukt.
-   Samen zetten we door, je mag meedenken en meebeslissen.