Team obs Stedeke

Groep 1 | instroom     Directeur:

   

 

   

 

 

Juf Rianne Kuiters
(ma t/m woe)
Onderbouwspecialist
& eTwinning-ambassadeur
r.kuiters@opohvt.nl

 
Juf Danique Arends
(do)
d.arends@opohvt.nl
 
  Juf Bernardien Nijhof
(ma, di, do)
directie.obsstedeke@opohvt.nl
 

 


 

 Groep 2:

                         

 

Interne begeleiding (IB):

 

 

 

   

 

 

Juf Kim Versteeg
(ma, do, vrij)

k.versteeg@opohvt.nl 

Juf Annemarie Steenbergen (di, woe)
Coördinator Engels
& auteur Kleuteruniversiteit
a.steenbergen@opohvt.nl 
 

 

Juf Maaike Santman
m.santman@opohvt.nl

 

Juf Sabine Keuper
s.keuper@opohvt.nl

  

 Groep 3:

 

 

Schoolopleider:

 

 

    

 

 

 

Juf Inge Bebseler
(ma t/m woe)
Cultuurcoördinator
i.bebseler@opohvt.nl


 

Juf Hanneke in Traa
(do, vrij)
Orthopedagoge
h.intraa@opohvt.nl


  

Juf Hester Pasman
h.pasman@opohvt.nl
 

  

Groep 4:

 

 

Orthopedagogen:

 

 

   

 

 

Juf Laura de Vree
(ma, di, do)
l.devree@opohvt.nl

 

Juf Danique Arends
(woe, vrij)
d.arends@opohvt.nl

 

 

Juf Hanneke in Traa
h.intraa@opohvt.nl


 

Juf Maartje Robers
m.robers@opohvt.nl


 

 

Groep 5:

 

 

Logopedisten:

 

 

   

   

Meester Mart Pepers
(ma t/m vrij)
m.pepers@opohvt.nl 

Meester Stijn Jager
(woe)
LIO
s.jager@opohvt.nl

 


  

Juf Petra Bekhuis
Schoollogopediste
 

 

Groep 6:

 

 

Administratief medewerker:

Conciërge:

 

   

  

Juf Marjan Brands
(di, do)
meer&hoogbegaafdheid-
coördinator
m,brands@opohvt.nl


 
Juf Mariëlle Otten
(woe, do, vrij)
ICT coördinator
m.otten@opohvt.nl 

Juf Brenda Exterkate
(ma, di) 

Mw. Diky Ligtenberg 

Hr. Geuzef Maravge 

Groep 7:

 

 

 

 

 

   

   

 

Juf Pascalle Bobbink
(ma, di, woe)
p.bobbink@opohvt.nl 
 

Juf Greetje Steffens
(ma t/m woe)
Vertrouwenspersoon
g.steffens@opohvt.nl


 

juf Maartje Robers
(do, vrij)
Orthopedagoge
m.robers@opohvt.nl


 

Juf Sabine Keuper
(do, vrij)
Intern begeleider & leescoördinator
s.keuper@opohvt.nl

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Groep 8:          

 
       
Juf Danique Schmaloer
(ma, di, woe)
d.schmaloer@opohvt.nl

 
Meester Stijn Jager
(do, vrij)
s.jager@opohvt.nl

 
       
           Vakleerkrachten:

Vakleerkracht gym: Vakleerkacht GVO:   Vakleerkracht HVO:    

 

                                                    

 

Meester Reinier Bos 
(di)
Dhr. Henk Gosseling
(di)
Juf Gerrie Meijer
(di)
   

 

 

Onderwijsassistenten

Dit jaar hebben wij extra ondersteuning in de vorm van de onderwijsassistenten:

    

   

Angela Jansen
a.jansen@opohvt.nl
Mirthe Oonk
m.oonk@opohvt.nl

 

 

Stagiaires

Dit jaar begeleiden wij ook enkele stagiairs:

 

 

 


Vincent Hargeerds
Entree-opleiding facilitair
Groep 2

 
Elisa Pasman 
Groep 4
Wout
Groep 6 

 

 

            

 

 

Lars Vedders
Groep 7

Ramon Voortman
Groep 5
Nienke Minkjan
Groep 3