iBuild it

KA 2 Project: iBUILD IT

Het project

Dit Erasmus+-project is in eerste instantie ontworpen als reactie op Covid19 en is bedoeld om een duurzame oplossing te bieden voor het onderwijzen van de Engelse taal (ELT) en om onderwijsinspiratie te bieden voor hoogwaardig onderwijs aan elk individueel kind, thuis, op school of in een hybride vorm.

Door de vooruitgang in de digitale technologie is het organiseren van leren dat aansluit bij de behoeften van alle individuele leerlingen recentelijk binnen bereik van de scholen gebracht. Om deze reden wil dit project innovatieve manieren ontwikkelen om duurzame oplossingen te bieden voor kwalitatief hoogstaand ELT-onderwijs voor elk kind, ongeacht tijd en plaats. Bovendien heeft dit project tot doel de "kloof" in ELT tussen het basis- en voortgezet onderwijs aan te pakken en praktische richtlijnen te ontwerpen die scholen hiervoor zouden kunnen gebruiken.

Onderstaande beelden geven prachtig weer hoe dit er in de praktijk op obs Stedeke uitziet:
Durf in het onderwijs - obs Stedeke Diepenheim


Hoe gaat dit in zijn werk op obs Stedeke?

Drie combinaties van een basisschool en een verwante middelbare school uit Nederland, Denemarken en Finland werken gedurende twee jaar samen om hun taalonderwijs te innoveren, door effectieve implementatie van digitale tools, zoals assessments van de TOEFL Young Students Series (ETS, Princeton).   
 
Tijdens 4 trainingsweken (TTW) en verschillende online bijeenkomsten zullen leraren uit de aangesloten landen sector overschrijdend en coöperatief werken en proberen innovatieve manieren te creëren om de diversiteit in taalniveaus in hun klaslokalen aan te pakken, waarbij de nadruk ligt op het maximaliseren van de leerwinst voor de leerlingen.
 
In het project zullen leerkrachten worden opgeleid om hun Engelse lessen aan te passen aan de resultaten van de TOEFL Young Students Series. Tijdens de trainingsweken zullen leerkrachten samenwerken met leerkrachten die dezelfde klas in een ander land onderwijzen in een Professionele Leergroep (PLG). Bovendien zullen er "job shadowing"-activiteiten worden georganiseerd en zullen de leraren worden aangemoedigd om hun ervaringen te delen, elkaar te observeren en van elkaar te leren en feedback te geven voor verbetering. Dit alles zal worden verzameld en gedocumenteerd in de intellectuele outputs.   
 
Inspirerende sprekers die deskundig zijn op hun gebied zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de opleidingsweken en presentaties en workshops te verzorgen.   
 
Leerkrachten uit het basisonderwijs zullen ook samenwerken met leerkrachten uit het voortgezet onderwijs om een continu leertraject uit te stippelen. Het doel is het onderwijs zo in te richten dat de kloof tussen basis- en voortgezet onderwijs kleiner wordt en de overgang soepeler verloopt.   

Internationale samenwerking

Er zal tijdens het project intensief samengewerkt worden met Goal Testing BV, voor onderwijskundig advies en training wat betreft de assessments en de in te zetten onderwijskundige vernieuwingen. Docenten krijgen verschillende digitale leeromgevingen, software en materialen te zien die in de klas gebruikt kunnen worden.   
 
Ook wordt er samengewerkt met gemeentes, het SLO, ETS Global en ETS (Educational Testing Service) vanuit ETS is een onderzoeksteam gekoppeld aan het project om in kaart te brengen wat het effect is van de ingezette vernieuwingen.   
 
De vorderingen zijn te volgen op de website van iBUILD IT.