Programmuur

Met deze kastenwand opgebouwd uit grote tetrisblokken, wil de school de doorgaande lijn programmeren van groep 1 t/m 8 zichtbaar maken. Programmeren is vaak onzichtbaar, want je ziet alleen het eindproduct, de 'voorkant'.
De programmuur is een ruimte die zoveel mogelijk up to date wordt gehouden. Recentelijk is  de Cubetto aangeschaft via Kickstarter.
Van onderbouw naar bovenbouw:
 • de Beebot
 • LegoWeDo 1.0 en 2.0
 • Ozobot
 • de Beebot blue
 • Codeybot
 • Lego Mindstorms met uitbreiding
 • Bendoobox, met Joey
Met de 12 iPads die op school aanwezig zijn wordt ook geprogrammeerd. Met de volgende apps leren de kinderen op een speelse manier programmeren:
 • Daisy the Dinosaur
 • de Bee-bot-app
 • Kodable
 • Cargo-Bot
 • Hopscotch
Naast deze materialen heeft school ook een 3D-printer, waarbij de kinderen via Tinkercad en Sketchup een eigen ontwerp kunnen maken en printen. De jongere kinderen gebruiken Doodle 3D. Tijdens het projectmatig werken bij wereldoriëntatie kunnen de kinderen zelf tools inzetten om hun eigen leerdoel te behalen. Kinderen hebben een eigen weektaak, waarbij ze ook zelf mogen kiezen waar zij aan willen werken.